Blog Detail Pic

ผู้บริหาร ม.ราชภัฏสุรินทร์ เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และ จ.ศรีสะเกษ

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 24 สิงหาคม

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
 
ในการนี้งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดห้องพระราชทานรางวัล ห้องวิชาการ และห้องสมุด โดย ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในครั้งนี้ด้วย
 
cr; ภาพโดย ตชด.21 ค่ายสุรินทรภักดี จ.สุรินทร์


อัลบั้มรูป