Blog Detail Pic

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่ จ.สุรินทร์ ร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ "ของดีบ้านฉัน"

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 15 กันยายน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญนักเรียน / นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ จ.สุรินทร์ ร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภายใต้หัวข้อ "ของดีบ้านฉัน" โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 

- สื่อวิดิทัศน์ ( Clip VDO ) นำเสนอบน Platform Online YOUTUBE

- สื่อวิดิทัศน์ (Clip VDO) นำเสนอบน Platform Online TIK TOK

เปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ - 25 กันยายน 2566 โดยดาวน์โหลดรายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่ https://shorturl.asia/04AVw 

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณนฤมล เจริญสวัสดิ์ โทร. 06 2897 0678


อัลบั้มรูป