รายงานปัญหาและอุปสรรค์การจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

รายงานปัญหาและอุปสรรค์การจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ดาวน์โหลดไฟล์