Blog Detail Pic

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าพระกฐินแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อเชิญทอดถวายผ้าพระกฐินประทาน ประจำปี พ.ศ. 2566

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 27 ตุลาคม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าพระกฐินแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อเชิญทอดถวายผ้าพระกฐินประทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดพยุงสุข (อภิรักษ์สุขวนาราม) ต.โชคนาสาม  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
- เวลา 13.00 น. ตั้งขบวนแห่บริวารกฐิน ณ บริเวณโรงเรียนสาธิต
- เวลา 14.19 น. พิธีสมโภชผ้าพระกฐินประทาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่  18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 
- เวลา 08.30 น. ขบวนแห่ผ้าพระกฐิน ณ วัดพยุงสุข
- เวลา 10.00  น. ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินประทาน ณ วัดพยุงสุข (อภิรักษ์สุขวนาราม)

ทั้งนี้คณาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา และผู้ที่มีจิตศรัทธา สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องบริวารกฐินและบริจาคจตุปัจจัยได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 38) หรือสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 31 (ตึกช้าง) หรือผ่านธนาคารกรุงเทพ  ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เลขที่บัญชี 644-0-59734-9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 0 4471 0000 ต่อ 0900, 0 4451 5227 และสำนักงานอธิการบดี โทร. 0 4471 0000 ต่อ 0601, 08 1880 3770 


อัลบั้มรูป