Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดการประกวดกลองยาวชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในเทศกาลงานวันช้างไทย จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (เฉลิมฉลอง 260 ปี เมืองสุรินทร์)

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 6 เมษายน

วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดกลองยาวชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ณ เวทีกลางเทศกาลงานวันช้างไทย จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (เฉลิมฉลอง 260 ปี เมืองสุรินทร์) ภายในสนามกีฬาศรีณรงค์ จ.สุรินทร์

ในการนี้ ผศ.พรรณราย คำโสภา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขึ้นรับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการประกวด และวงคชศิลป์กลองยาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ร่วมการประกวดกลองยาวฯ ในครั้งนี้ด้วย


อัลบั้มรูป