ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และประชาชนทั่วไป  ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ 13 กรกฎาคม 2567
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จัดการเรียนอบรมผสมผสาน Online & Onsite (Video on demand) แก่บุคลากรภายในและผู้สนใจภายนอก
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 พ.ศ. 2567
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567
กองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษาภาคปกติ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีไหว้ครู "ประณตนิ้วสักกา น้อมวันทาบูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2567
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา พร้อมกันทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่292/2567 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีลงนาม MOU กับสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมกับบุคลากรทั้งสามฝ่าย
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Ranking Web of Universities 2024 ครั้งที่ 1 (มกราคม 2567) จาก webometrics.info ของ ม.ราชภัฏสุรินทร์