ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมวิ่งและปั่นโครงการ SRRU Run & Bike 2023 นำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายไปสมทบเข้ากองทุนเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “ของดีบ้านฉัน” ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวงวงฉบับที่ 4,218 วันพุธที่ 20 กันยายน 2566
นักศึกษา ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้าแชมป์สมาคมมวยไทยอาชีพนานาชาติ รายการ “ศึกกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงมวยไทยโลก”
ข่าวงวงฉบับที่ 4,217 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566
ข่าวงวงฉบับที่ 4,216 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันสภาโบโดแลนด์ (Bodoland Territorial Council) ประเทศอินเดีย เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบันในอนาคต