Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2566

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 11 เมษายน

วันที่ 11 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุุรินทร์จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2566 โดยในเวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานพิธีบวงสรวงตั้งองค์พระรูปศิลาบนบัลลังก์บริเวณหอวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จากนั้นเวลา 10.30 น. เป็นพิธีทำบุญอุทิศทักษิณานุปทาน กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวอธิการบดีและผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์