Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ลงนาม MOU กับวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบัณฑิต

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 26 พฤษภาคม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ในการร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นหลักในการขับเคลื่อนและการพัฒนาท้องถิ่น จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มรูป