Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน"

by งานประชาสัมพันธ์ | เสาร์ 17 มิถุนายน

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. ผศ.ดร.จำนงค์ จันทร์เขียว ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย บุคลากรงานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญ น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิต และฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทย โดยมีนางอารีย์ ป้องสีดา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ วัดอมรินทราราม จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

สำหรับโครงการดังกล่าวจะจัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 3, 17 มิถุนายน และ 2 กรกฎาคม 2566 ณ วัดอมรินทราราม บ้านตาเตียว ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์