Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรกับช้าง ทุกวันเสาร์ ของจังหวัดสุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | เสาร์ 1 กรกฎาคม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.30 น. ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.จำนงค์ จันทร์เขียว ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรกับช้าง ทุกวันเสาร์ ของจังหวัดสุรินทร์ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ ลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ (ศาลากลางหลังเก่า) จ.สุรินทร์

ทั้งนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะร่วมกิจกรรมดังกล่าวระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2566