Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญร่วมโครงการการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้ ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 54,000 บาท ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ QR Code ในรูปที่แนบมา

สอบถามข้อมูลที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0000 กด 1, 0 4451 4606