ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อนสร้างซ่อมแซมอาคารศึกษาอเนกประสงค์ 8 ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อนสร้างซ่อมแซมอาคารศึกษาอเนกประสงค์ 8 ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์