Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 9/2566

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 15 กันยายน

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. ผศ.พรรณราย คำโสภา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านนิติการ และ อ.พิทักษ์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการงานมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 9/2566 จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภักดีสุขกิจ ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ แห่งใหม่ (แยกหนองเต่า) ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์


อัลบั้มรูป