Blog Detail Pic

ผู้บริหาร ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ "สานพลังความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ผ่านกลไก กศจ.สุรินทร์"

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 10 ตุลาคม

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ "สานพลังความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ผ่านกลไก กศจ.สุรินทร์" ร่วมกับนายวีรศักดิ์ พิษณุวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ นายแสน แหวนวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำหรับเวทีเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ผ่านกลไก กศจ.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


อัลบั้มรูป