Blog Detail Pic

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าพระกฐินแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเชิญทอดถวายผ้าพระกฐินประทาน ประจำปี พ.ศ. 2566

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 27 ตุลาคม

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระนคร กทม. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าพระกฐินแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ ผศ.ดร.ชัย สมรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  เพื่อเชิญทอดถวายผ้าพระกฐินประทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดพยุงสุข (อภิรักษ์สุขวนาราม) ต.โชคนาสาม  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์


อัลบั้มรูป