Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 11/2566

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 7 พฤศจิกายน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์แผนและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผศ.พรรณราย คำโสภา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.จำนงค์ จันทร์เขียว ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 11/2566 จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และชมรมธนาคารจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

ในการนี้ ผศ.พรรณราย ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งและปั่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในชื่อ SRRU Run & Bike 2023 แก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมงานด้วย


อัลบั้มรูป