Blog Detail Pic

ผู้บริหาร ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 (171)/2566

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 14 พฤศจิกายน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 (171)/2566 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 และการประชุมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร

ในการนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” (The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic (RUNIRAC VII)) วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร อีกด้วย

 

cr, ภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, งานเลขานุการผู้บริหาร มรภ.สุรินทร์


อัลบั้มรูป