Blog Detail Pic

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567

สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์