Blog Detail Pic

นักศึกษา ม.ราชภัฏสุรินทร์ รับรางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่น ในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 19 ธันวาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับ นายวีรพล  วิชุมา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และนายพิพัฒน์  บุรีคำ ว่าที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 67) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น และรางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น ประจำสมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ตามลำดับ ในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ ลานพลาซา ทางขึ้นสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน กกท. หัวหมาก กทม.

cr: ภาพ : Thailand TAWA สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 


อัลบั้มรูป