Blog Detail Pic

อธิการบดี ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 (172)/2567

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 8 มกราคม

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 (172)/2567 เพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ในหัวข้อ "ถอดบทเรียนเพื่อสร้างความโดดเด่นในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ" โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 

 

cr, ภาพ : งานเลขานุการผู้บริหาร มรภ.สุรินทร์


อัลบั้มรูป