Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2567

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 9 มกราคม

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2567 จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

ในการนี้ ผศ.ดร.อำนวย ได้ขึ้นเวทีเพื่อประชาสัมพันธ์งานเทศกาลการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2 หรือ Thailand Cultural Exchange Festival : Thailand-CEF ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ /80 พรรษา (สวนช้าง) จ.สุรินทร์ อีกเวย

สำหรับหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 2/2567 จะเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


อัลบั้มรูป