Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดวงดนตรี ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 10 มกราคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดวงดนตรี “รวมใจภักดิ์ 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรี สืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทย และปลูกฝังค่านิยมอันดีงามของไทยให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 
กำหนดการ ช่องทางการสมัครและส่งผลงาน
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 28 มกราคม 2567
- สมัครและส่งลิงค์ Clip VDO มาที่ https://bit.ly/3TJWLiT
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกวดรอบคัดเลือก วันที่ 29 มกราคม 2567
- ประกาศผลรอบคัดเลือก วันที่ 30 มกราคม 2567
- ประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
- ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.พรรณราย คำโสภา โทร. 08 5131 9752, ดร.วิโรจน์ ทองปลิว โทร. 09 8963 5225, นายชยพล แสงใส โทร. 08 0481 1484 และนายณรงฤทธิ์ สิมมา โทร. 08 6331 0427


อัลบั้มรูป