Blog Detail Pic

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนายกระดับเครือข่ายความร่วมมือและแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2567

ณ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 44 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

ลิงก์หลักเกณฑ์การแข่งขัน https://me-qr.com/pTSAyq0b

ลิงก์รับสมัคร https://me-qr.com/9NmSfKqi

ลิงก์ Line Group https://me-qr.com/2Ad95Pm2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 044-514-606

จัดโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 


อัลบั้มรูป