Blog Detail Pic

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนเพชรอินทนิล ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนเพชรอินทนิล ปีการศึกษา 2567
ลิงก์ประกาศ--> https://bit.ly/3U8huwZ
รายงานตัววันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมบันทายศรี อาคาร 44 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(โปรดอ่านประกาศโดยละเอียด)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 044514606