ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Load Break Switch SF6

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Load Break Switch SF6

ดาวน์โหลดไฟล์