ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่047/2567 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์วิทยาศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by นายณัฐพงษ์ กมลบูรณ์ | อังคาร 6 กุมภาพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่047/2567 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์วิทยาศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์