Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1(25) /2567

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 10 แห่ง และคณะ ที่มาร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1(25) /2567 โดยมี รศ.ดร.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โดยในที่ประชุมมีการแจ้งเรื่องสถานที่การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามลำดับ ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้แจ้งกำหนดการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 6 - 11 ธันวาคม 2567 และการแข่งขันกีฬาอาจารยืและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 53 ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2567

ในการนี้ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มอบดอกไม้ขอบคุณ รศ.ดร.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่งประธานการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งประธานการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนใหม่

พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมลงนาม MOU โครงการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตทางการศึกษา (Credit Bank System) ร่วมกันอีกด้วย