Blog Detail Pic

ขอเชิญชวนบุคลากร ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา เป็นประจำทุกวันจันทร์หรือในโอกาสที่เหมาะสม แทนการแต่งกายปกติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


อัลบั้มรูป