Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 2/2567

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 21 กุมภาพันธ์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.พรรณราย คำโสภา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านนิติการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 2/2567 จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

สำหรับหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 3/2567 จะเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


อัลบั้มรูป