Blog Detail Pic

นักศึกษาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันฟาดแส้ในงาน BRICC Festival 2024

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริลักษณ์ พรมประดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนายชญานินทร์ ผิวทวี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะการฟาดแส้ ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ" BRICC Festival 2024 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ทั้งนี้คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ส่งนักศึกษาจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นางสาวศิริลักษณ์ พรมประดิษฐ์ นางสาววราภรณ์ สมพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ นายชญานินทร์ ผิวทวี และนายกฤษณ์ชนน พอกพูน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันฟาดแส้ชิงโล่พระราชทาน โดยมี อ.กนกกาญจน์ รีบเร่งรัมย์ อ.ณัฏฐวรรณ สมนึก และ ผศ.นันทา สมเป็น เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมและผู้ฝึกซ้อม


อัลบั้มรูป