Blog Detail Pic

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดการผลิตสื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เด็กปฐมวัย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในระดับอุดมศึกษา ในงาน BRICC Festival 2024

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ที่สามารถคว้ารางวัลพร้อมโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาครองได้สำเร็จ

โดยทีมก้านกล้วย สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะที่ทีม lady kids ทีมที่ 2 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมโล่รางวัล จากโครงการประกวดการผลิตสื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เด็กปฐมวัย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในระดับอุดมศึกษา ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ" BRICC Festival 2024 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ทั้งนี้มี อ.ปิยนันท์ พูลโสภา อ.ผ่องนภา พรหมเกษ อ.ชนาภัทร คำพะรัก และ อ.ดร.ภัทริยากุล แก่นแก้ว เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมและผู้ฝึกซ้อม


อัลบั้มรูป