Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ กองกำลังสุรนารี จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมรดน้ำขอพร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2567

by งานประชาสัมพันธ์ | อาทิตย์ 7 เมษายน

วันที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะผู้บัญชาการจาก 3 ประเทศ (ไทย - ลาว - กัมพูชา) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะเยาวชนมิตรประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมรดน้ำขอพร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2567 โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรพระสงฆ์ คณะผู้บัญาการจาก 3 ประเทศ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์อาวุโส และแขกผู้มีเกียรติ การแสดง "เรือมตร๊ด" จาก อบต.นอกเมือง และกิจกรรมแข่งขันตำส้มตำของหน่วยงานภายใน ตามลำดับ จัดโดยกองกำลังสุรนารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

ภาพกิจกรรม

https://photos.app.goo.gl/6YC7A8GMtE4FcwqLA