Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 6/2567

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 18 มิถุนายน

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. รศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.พรรณราย คำโสภา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย  ผศ.ประยุทธ คงอินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อ.ดร.วิจิตรา โพธิสาร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 6/2567 จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม และหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ.สุรินทร์

สำหรับงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์จะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพจัดงาน


อัลบั้มรูป