Blog Detail Pic

ทีมฟุตบอลชาย ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้าสิทธิตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 รอบระดับประเทศ ชิงถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 18 มิถุนายน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลชายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ได้สิทธิเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าไปแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ในรอบสุดท้าย ระดับประเทศ เพื่อชิงถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระหว่างวันที่ 9 - 19 สิงหาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
 
โดยทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้ นัดที่ 1 ชนะมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 5 ต่อ 0 ประตู นัดที่ 2 ชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 ต่อ 1 ประตู และนัดที่ 3 ชนะวิทยาลัยนครราชสีมา 2 ต่อ 0 ประตู ได้สิทธิเป็นตัวแทนภูมิภาค
 
สำหรับตัวเเทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้าย ระดับประเทศ มีจำนวน 6 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
ภาพ : Surindra TV
ข้อมูล : สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มรูป