ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 36 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสำหรับเทคโนโลยีขั้นสุง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | จันทร์ 24 มิถุนายน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 36 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสำหรับเทคโนโลยีขั้นสุง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์