Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567

by งานประชาสัมพันธ์ | อาทิตย์ 30 มิถุนายน

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษาภาคปกติ ดำเนินการจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

 

ภาพกิจกรรม

https://photos.app.goo.gl/wakNciCUbTScwGNE8