Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) ครั้งที่ 4 (175)/2567

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 3 กรกฎาคม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) ครั้งที่ 4 (175)/2567 โดยมี รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องจันทน์กะพ้อ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

โดยในที่ประชุมได้มีการหารือในเรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เรื่องการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เรื่องการจัดทำวีดิทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เรื่องข้อสรุปและแผนดำเนินการในการประชุมยุทธศาสตร์ต่างประเทศ (English skill) และเรื่องการดำเนินการจัดโครงการ การแข่งขันฟุตบอลราชภัฏคัพ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นต้น

 

ภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


อัลบั้มรูป