Blog Detail Pic

บัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต จาก ม.ราชภัฏสุรินทร์ สอบบรรจุรับราชการครูได้ลำดับที่ 1 จำนวน 17 คน ในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2567

by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | ศุกร์ 5 กรกฎาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตทุกท่านในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2567 เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 โดยบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สามารถสอบบรรจุรับราชการครู ได้ลำดับที่ 1 ในรอบนี้ จำนวน 17 คน ประกอบด้วย
 
1. นางสาวบุญฑริกา แปลงดี สาขาวิชาสังคมศึกษา ลำดับที่ 1 สพป.นครราชสีมา เขต 6
2. นางสาวสุพรรณษา สมใจ สาขาวิชาสังคมศึกษา ลำดับที่ 1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
3. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์กล้า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1 สพป.ชุมพร เขต 2
4. นายอิทธิพัทธ์ มีแก้วใหญ่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1 สพป.ตราด
5. นางสาวปราณี ไหมทอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1 สพป.ชลบุรี เขต 2
6. นางสาวสุชาวดี เวชกามา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ลำดับที่ 1 สพป.ชลบุรี เขต 3
7. นายก้องภพ ตุ่นคำ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ลำดับที่ 1 สพป.สมุทรปราการ เขต 2
8. นายชาติชาย เมาหวล สาขาวิชาภาษาไทย ลำดับที่ 1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
9. นางสาวธิดารัตน์ เหง้าพันธ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ลำดับที่ 1 สพป.พังงา
10. นางสาวจิราวรรณ อินทร์นุช สาขาวิชาการประถมศึกษา ลำดับที่ 1 สพป.ชัยนาท
11. นางสาวทอฝัน สีทอง สาขาวิชาการประถมศึกษา ลำดับที่ 1 สพป.สระบุรี เขต 1
12. นางสาวสายชล วาปีสังข์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ลำดับที่ 1 สพป.ชลบุรี เขต 2
13. นางสาวหทัยชนก ล้ำเลิศ สาขาวิชาการประถมศึกษา ลำดับที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
14. นายสิทธิชัย เบอร์ไธสง สาขาวิชาพลศึกษา ลำดับที่ 1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
15. นางสาวณัฐกานต์ ดวงสาม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
16. นายพุธโชค มุมทอง สาขาวิชาดนตรีศึกษา ลำดับที่ 1 สพม.บุรีรัมย์
17. นางสาววราภรณ์ บุญหนัก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ลำดับที่ 1 สพป.ชลบุรี เขต 2
 
ข้อมูล : คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มรูป