Blog Detail Pic

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญนักศึกษาหรือระดับเทียบเท่า ร่วมประกวดการนำเสนออาหารพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการ “ของดีบ้านฉัน” ในหัวข้อ “มโฮ๊บ สะเร็น”

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 8 กรกฎาคม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในเขตพื้นที่ จ.สุรินทร์ ร่วมประกวดการนำเสนออาหารพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการ “ของดีบ้านฉัน” ในหัวข้อ “มโฮ๊บ สะเร็น” เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

หลักเกณฑ์การประกวด

1.รอบคัดเลือก (Audition) ส่งผลงานเป็น Clip VDO ความยาวไม่เกิน 2 นาที ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบตัดสิน จำนวน 10 ทีม

2.รอบตัดสิน (Final) ทีมที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

ผู้สนใจสมัครพร้อมส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 26 กรกฎาคม 2567 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่ https://bit.ly/3xOxlb9 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณนฤมล เจริญสวัสดิ์ โทร. 06 2897 0678


อัลบั้มรูป