Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ จ.สุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | อาทิตย์ 7 กรกฎาคม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย คำโสภา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ จันทร์เขียว ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

 

ภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มรูป