Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ จ.สุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 8 กรกฎาคม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย คำโสภา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

สำหรับน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ได้นำไปบรรจุใส่คนโทน้ำเพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เพื่อที่จะประกอบพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากจังหวัดสุรินทร์ไปกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 เป็นลำดับต่อไป


อัลบั้มรูป