ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่292/2567 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by นายณัฐพงษ์ กมลบูรณ์ | อังคาร 9 กรกฎาคม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่292/2567 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์