Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีลงนาม MOU กับสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมกับบุคลากรทั้งสามฝ่าย

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 9 กรกฎาคม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรื จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายธานี นามม่วง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และนายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมกับทุกภาคส่วน อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับพันธกิจของการอุดมศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของทั้งสามฝ่าย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
ภาพ - ข้อมูล : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มรูป