ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 2/2567
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1(25) /2567
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2567
อธิการบดี ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 (172)/2567
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานวันสถาปนาค่ายวีรวัฒน์โยธิน ครบรอบปีที่ 55
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งจอมสุรินทร์ รุ่นที่ 3 วาระที่ 3
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 12/2566