ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOA หลักสูตรการบัญชี ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ สถาบันแวนด้า (Vanda Institute) กัมพูชา เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งสองสถาบัน
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏสุรินทร์ เข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เพื่อแนะนำโครงการต่าง ๆ และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 9/2566
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏสุรินทร์ เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และ จ.ศรีสะเกษ
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 (23)/2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 8/2566
อธิการบดี ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 (169)/2566