ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 13 กรกฎาคม 2567
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ จ.สุรินทร์
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ จ.สุรินทร์
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "CMRU International Symposium 2024 on Sustainable Community Development fot the Next Century : Success Showcases" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2567
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) ครั้งที่ 4 (175)/2567
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 6/2567
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 (27)/2567