ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดเนื้อสัมผัส  (Texture Analyzer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อนสร้างซ่อมแซมอาคารศึกษาอเนกประสงค์ 8 ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารการศึกษาอเนกประสงค์ 8 ชั้น 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารการศึกษาอเนกประสงค์ 8 ชั้น 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดครุภัณฑ์ฟาร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์ จำนวน 1 ชุด