ม.ราชภัฏสุรินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันสภาโบโดแลนด์ (Bodoland Territorial Council) ประเทศอินเดีย เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบันในอนาคต
ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมการประชุม The 6th International Annual Meeting on STEM Education (IAMSTEM) “Creativity and Sustainability” ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดงาน Surin Poverty Forum และลงนาม MOU โครงการการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้การทำงานร่วมกันกับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุรินทร์
นักศึกษา ม.ราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทย คว้าแชมป์โลกยกน้ำหนักจากการแข่งขัน IWF World Championships 2023 ณ กรุงริยาด ซาอุดิอาระเบีย
ม.ราชภัฏสุรินทร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการสานพลังเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของจังหวัดสุรินทร์ สู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดโครงการนำเสนอโครงการ (ย่อย) ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566