ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมถวายความจงรักภักดี แสดงจุดยืน และถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และพิธีส่งมอบรถโมบายวิทยาศาสตร์ (MOBILE SCIENCE) เพื่อไปให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนตามโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่สุรินทร์และใกล้เคียง
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมราชภัฏสุรินทร์สดุดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน "วันราชภัฏ" 14 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดการประกวดวงดนตรีศิลปะอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 "รวมใจภักดิ์ 5 ทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (The 2nd NICSLD)
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดงานเทศกาลการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand Cultural Exchang Festival : 2nd Thailand-CEF)
ม.ราชภัฏสุรินทร์ มอบทุนการศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการทุนเพชรอินทนิล ประจำปีการศึกษา 2567
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand Cultural Exchange Festival : 2nd Thailand-CEF)