กำหนดการสอบสมรรถนะดิจิทัล (Exit Exam) ในรูปเเบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566
กำหนดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ในรูปเเบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566
ขอเชิญชวนบุคลากร ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดภาพถ่าย Thailand-CEF ครั้งที่ 2
ขอเชิญร่วมกิจกรรม THAILAND SOFT POWER X GUINNESS WORLD RECORDS CHALLENGE
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ประกาศผลการคัดเลือกวงดนตรีเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการประกวดวงดนตรีศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนเพชรอินทนิล ปีการศึกษา 2567
Announcement of International Student (Kingdom of Cambodia)
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชมเทศกาลการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand Cultural Exchange Festival : 2nd Thailand-CEF)