ประกาศปิดระบบให้บริการอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระบบ วันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 – 22.00 น.
การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบเพิ่มเติม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบเพิ่มเติม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษปฐมวัย
กำหนดการสอบสมรรถนะดิจิทัล (Exit Exam) ในรูปเเบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
ม.ราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต) ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบเพิ่มเติม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบเพิ่มเติม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา