คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “ของดีบ้านฉัน” ประจำปีงบประมาณ 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมวิ่งและปั่นโครงการ SRRU Run & Bike 2023 นำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายไปสมทบเข้ากองทุนเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ม.ราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) และทุนเพชรอินทนิลประจำปีการศึกษา 2567
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่ จ.สุรินทร์ ร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ "ของดีบ้านฉัน"
โครงการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2566
กำหนดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ในรูปเเบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
ม.ราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 1/2566
กำหนดการสอบสมรรถนะดิจิทัล (Exit Exam) ในรูปเเบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566
กำหนดการพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2563 - 2564