ทีมฟุตบอลชาย ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้าสิทธิตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 รอบระดับประเทศ ชิงถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
นักศึกษา ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้า 1 เงิน 1 ทองแดง จากการแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 (Jujitsu Thailand championship 2024)
ชมรมถันยรักษ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้ารางวัลชมเชยประเภทกลุ่ม "ต่อยอด" จากการประกวดโครงการสืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ)
วงโปงลางคชศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คว้าถ้วยรางวัลประเภทการแสดงเทิดพระเกียรติยอดเยี่ยม จากการประกวดวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 "ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม" ณ จังหวัดนครราชสีมา
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดการผลิตสื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เด็กปฐมวัย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในระดับอุดมศึกษา ในงาน BRICC Festival 2024
นักศึกษาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันฟาดแส้ในงาน BRICC Festival 2024
นักศึกษา ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานด้านบริการวิชาการในการประกวดแข่งขันโครงการ Community Day การประชุมบริการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “U2C จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2566
นักศึกษา ม.ราชภัฏสุรินทร์ รับรางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่น ในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566